Půjčka na směnku

Důvodů, proč si lidé vyřizují půjčku u nebankovního sektoru a ne u banky, může být mnoho. Nejčastějším důvodem při žádostech o nebankovní půjčku bývá negativní záznam v centrálním registru dlužníků nebo neprokazatelný dostatečný příjem ze zaměstnání nebo podnikání.

Půjčky na směnku bývají nejčastějším případem u půjček „na příjem“. Žadatel o půjčku se zavazuje řádně a včas hradit splátky a směnka slouží k zajištění a vymáhání pohledávky v případě, kdy žadatel přestane splácet půjčku.

Směnka

Směnka je cenným papírem, obsahující zákonem přesně stanovené údaje:

  • údaj místa, kde má být placeno
  • jméno toho, komu má být placeno
  • datum a místo vystavení směnky
  • podpis výstavce