Půjčky bez registru

stux / Pixabay

Negativní záznam v registrech dlužníků bývá nejčastější překážkou při žádosti o bankovní úvěr. Do registru dlužníků se dnes může dostat kdokoliv i za drobný prohřešek – např. nezaplacení faktury mobilnímu operátorovi, opoždění splátky bance apod.

Věřitelé při žádosti o půjčku do registrů většinou nahlíží, ale přikládají jejímu záznamu menší význam nežli banky a také rozlišují několik typů registrů. Platí zde obecně pravidlo: čím závažnější záznam v registru, tím nižší poskytnutá půjčka a vyšší úrok. U méně závažného záznamu v registru je pak schvalována vyšší částka půjčky.

Výmaz z registru dlužníků není rychlou ani jednoduchou záležitostí, proto se k nebankovním půjčkám často uchylují i žadatelé, u kterých nastala větší pozitivní ekonomická změna, avšak negativní záznam v registrech brání pro získání výhodnějšího bankovního úvěru.