Registr dlužníků

Registry dlužníků jsou databáze, které shromažďují informace o závazcích dlužníka (rozlišujeme na záznamy „pozitivní“, „pozitivně-negativní“ a „negativní“) a které tyto údaje uchovávají i bez ohledu na to, zda je dlužník po splatnosti se svými závazky, či nikoli. Tímto způsobem si věřitelé mezi sebou předávají informace o dlužníkovi.

Nejčastěji využívané registry dlužníků jsou:

Centrální registr úvěrů (CRU)

– je systém ČNB, který shromažďuje informace o pohledávkách všech bank a poboček zahraničních bank v České republice.

Centrální registr dlužníků (CERD)

– jedná se o soukromý informační systém založený roku 2005, který využívají převážně nebankovní společnosti. Tento registru poskytuje věřitelům informace za poplatek. Mediálně je projekt kritizován hlavně po stránce spekulativní a významnější finanční organizace se od tohoto projektu distancují.

Sdružení Solus

– hlavním cílem sdružení právnických osob Solus je prevence předlužování klientů a k efektivnějšímu vymáhání stávajících dluhů po splatnosti. Sdružení Solus sdružuje řadu společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní finanční instituce, banky, mobilní operátoři, distributoři energií a další společnosti.